Kontaktinfo:

SmartCom.Info AS,
PB 2427 Solheimsviken,
5824 Bergen
Bergen@SmartCom.Info


Norges Taxi
Tilbyr sine passasjerer en hyggelig og rimelig drosjetur i Bergen

Norges Taxi er et relativt fersk drosjefirma i norsk sammenheng. Samtidig er Norges Taxi svært økende i omfang. Fra etableringen i 1998 fram til i dag, har drosjeselskapet utvidet næringen til de fire største byene i Norge, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og disponerer i 2005 totalt 550 biler. Av disse har Norgestaxi 115 biler i Bergen.

For bestilling av Norges Taxi Ring 08000

Dersom du ønsker drosje mellom Bergen sentrum og flyplassen Bergen Lufthavn Flesland, tilbyr Norgestaxi fastpris for sine kunder. I 2004 innførte Norgestaxi fast pris mellom Bergen flyplass og sentrum på dagtid, til den nette sum av 222 kroner. Ellers varierer prisene mellom 32 kroner i starttakst og 48 kroner i hentetakst på dagtid, til henholdsvis 50 og 75 kroner i høytiden. Mellom disse beløpene ligger variabler som kveld og natt.

 Norges Taxi tilbyr også sine kunder et Norges Taxi Kort, som gir sine faste kunder atskillige fordeler. Disse fordelene innebærer blant annet kreditt for bedriftskundene, en samlet faktura for all trafikk, prioritering ved bestilling av drosjeturer, samt at kortet kan benyttes i alle Norges Taxis byer i Norge, Sverige og Danmark. Kortet trekkes i drosjen som et vanlig kredittkort, man får tilsendt en regning som kommer samlet på ett papir, slik at regnskap blir lettere å føre. Kortet kan også knyttes opp mot en enkelperson, en avdeling, eller hele bedriften. Norges Taxi tilbyr i tillegg et eget bestillingsprogram som installeres i datasystemet, som forenkler bestillingene, og som også medfører prioritet ved bestilling av drosjeturer.

I mars 2005 vant Norgestaxi anbud på interkommunale drosjeturer for Helse Bergen. Dette vil si at Norgestaxi Bergen AS besørger taxiturer over kommunegrensene mellom Bergen, Askøy, Sund og Fjell Kommune. Kontrakten gjelder i første omgang fram til 31. januar, 2008. 31. mars 2005 reduserte Norgestaxi sine tilleggstakster for kvelds- og nattekjøring fra 30 til 25 prosent.

Norges Taxi i Bergen har besøksadresse Spelhaugen 20 i Fyllingsdalen, daglig leder er Jan Tennfjord, og telefonnummeret er 55 17 30 00. Norges Taxi Sentralt finner man på Jernbanetorget 2, Oslo, telefonnummer 23 26 60 00, og administrerende direktør er Trygve Flolø.

 


Fra norges taxi tilbake til Bergen.info


©Copyright 2004- 2006 Bergen.info All Rights Reserved